​​​​​​​​​​​​​​​BRUNEI ​DARUSSALAM ANTI-DOPING COMMITTEE

​​​PENDAHULUAN​​

​​​​bdadc1.png

​​Apa tujuan Ant​​​i-Doping? ​​

​Melindungi hak para atlet untuk bertanding dalam sukan yang bebas daripada doping
​​​
bdadc2.png

Kenapa anda perlu tahu​ mengenai Ant​​i-Doping?​​​​

​Awda berada​​​​ di dalam Eko-Sistem Sukan

​​
bdadc3.png

Apakah pri​nsip​​ dan nilai yang boleh dikaitkan dengan sukan bersih?

​Mengekalk​​an integriti sukan dengan menghormati peraturan , pesaing lain, persaingan yang adil, dan nilai sukan bersih​​
​​bdadc4.png

​​Apakah hak dan tangg​ungjawab Kakitangan Sokongan Atlet dan kumpulan lain di bawah Kod?​

​Kakitangan sokongan atlet yang membantu atlet dalam kehidupan kompetitif mereka memainkan peranan penting dalam memastikan  atlet melaksanakan tanggungjawab mereka ke ​arah sukan bersih

bdadc5.png

Apakah senarai bahan-bahan terlar​​​ang?

Senarai bahan bahan atau kaedah yang ​dilarang dalam sukan dikemaskini setahun sekali

​​
bdadc6.png

Prinisip Li​abiliti Tegas​

​Di bawah prinsip liabiliti ketat, pelanggaran peraturan anti doping berlaku apabila Bahan Terlarang ditemui dalam Spesimen badan Atlet. Pelanggaran berlaku sama ada Atlet secara sengaja​ atau tidak sengaja menggunakan Bahan Terlarang atau cuai atau sebaliknya bersalah​.