​UNIT STRATEGI DAN DASAR​


Fungsi


Mempunyai fungsi dan peranan untuk merangka, merancang dan menggubal hala tuju organisasi dengan megenalpasti inisiatif strategik yang dilaksanakan adalah selaras dengan objektif, pencapaian visi dan misi Kementerian.  Matlamat utama adalah bagi memantapkan pengurusan, pengintegrasian dan pelaksanaan strategi, dasar dan pelan tindakan yang berkesan dan berimpak.Bidang tugas utama​​​​​

Antara tanggungjawab unit ini adalah bagi mengendalikan dan meyelaras


i.    Pelan Strategik Kementerian 2020-2024

ii.   Laporan Tahunan

iii.  Majlis Mesyuarat Negara (MMN)

iv.  ​​Strategi dan Pelan Tindakan Sektor
Diketuai oleh: 

Ketua Pegawai Eksekutif Tingkat 1

Ketua Unit Pengurusan Strategi dan Dasar

Yang Mulia Awang Mohammad Sabri bin Haji Anuar

Email:sabri.anuar@kkbs.gov.bn


​​  
 ​