​​​ ​​​​​​

BAHAGIAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN


Fungsi dan Bidang Tugas

Bertanggungjawab untuk memperkembangkan dan meninggikan nilai kebudayaan Brunei secara keseluruhannya. ia dihasrat untuk bertindak sebagai jentera penggali segenap akar umbi dan sumber kebudayaan Brunei dan juga selaku media atau agensi pengembang kebudayaan tersebut di samping menjamin pelaksanaan prinsip asasnya iaitu konsep negara Melayu Islam Beraja.​​​

​​​
Budaya Yang Dinamik dan Warisan Yang Terpelihara ​​

  • Budaya dan Warisan sebagai asas perpaduan
  • Jati diri yang tinggi yang berteraskan Melayu Islam Beraja
  • ​​Berkembang Selaras dengan Pembangunan bangsa menuju kecemerlangan


Program Seni dan Budaya 

  • Perjalanan Kebudayaan
  • Bengkel Musik Kebudayaan
  • Bengkel Menambat Dastar dan Menapih Sinjang
  • Pengenalan Baju 7 Puak
  • Bengkel Sopan Santun
  • Bengkel Pertukaran Budaya

​​

Diketuai oleh: 

Pemangku Pengarah Kebudayaan dan Kesenian

​​Yang Mulia Haji Awang Mohd Abdoh bin Haji Awang Damit​

Emel: abdoh.damit@kkbs.gov.bn​