​​ ​

​​UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT


Fungsi

Teknologi Maklumat merupakan perantaraan bagi memudahkan perhubungan, khususnya setelah negara turut terkesan dengan wabak COVID-19.


Peranan

Unit Teknologi Maklumat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan berperanan dalam mengenalpasti dan menyediakan kemudahan Teknologi Maklumat kepada Kementerian bagi meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada segenap lapisan masyarakat.


Pegawai dan Kakitangan unit ini diperbantukan di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan daripada Pusat Kebangsaan E-Kerajaan, Kementerian Pengangkutan dan Info-Komunikasi.Diketuai oleh: 

Penganalisa Sistem Kanan

Ketua Unit Teknologi Maklumat dan selaku Digital Transformation Lead (DTL)

Yang Mulia Dayang Umi Faizura binti Haji Ismail

Emel: umi.ismail@kkbs.gov.bn / utm@kkbs.gov.bn


​​​