​ ​

​​​​​BAHAGIAN PERKHIDMATAN SOSIAL​

VISI​

Masyarakat Yang Progresif​​

Ekosistem pembangunan keupayaan masyarakat yang mapan, dinamik, berdaya tahan dan inklusif secara progresif.


Terdapat 4 bidang di bawah ekosistem ini:


Pembangunan Keupayaan Masyarakat

 • Ilmu Pengetahuan, Kemahiran dan Kebolehan
 • Sumber and Infrastruktur
 • Perancangan teliti menghadapi risiko


Perlindungan Sosial: Bantuan Am dan Program

 • ​Sosioekonomi, pengupayaan, keusahawanan dan perkerjaan
 • ​Bantuan Kebajikan Bulanan, pencen-pencen dan elaun-elaun

Jaminan Sosial

 • ​Bantuan responsif, tempat perlindungan, pemulihan dan lain-lain
 • ​Promosi dan pemerkasaan kesaksamaan, wanita, kanak-kanak, warga emas dan orang berkelainan upaya
 • ​Kesejahteraan

Penglibatan Masyarakat

 • Majlis Kebangsaan Isu Sosial
 • ​​​​Rakan-rakan Strategik seperti: ​​​​​​Agensi-Agensi Kerajaan,  Pertubuhan-Pertubuhan Bukan Kerajaan dan Sektor-Sektor Swasta


MISI​

Untuk mewujudkan ekosistem mesra-masyarakat yang memberikan kesaksamaan dan akses kepada individu untuk:

 • Menjana Inspirasi pemedulian, perpaduan dan keinklusifan
 • Menerajui aktiviti-aktiviti pembangunan keupayaan masyarakat
 • ​Mewujudkan rangkaian aktiviti pembangunan sosioekonomi

Kejayaan ditentukan dengan merealisasikan objektif-objektif berikut:​​

 • ​Kerjasama strategik melalui kerjasama seluruh negara (whole of government and whole of nation approach)
 • Inovasi dan peningkatan platform pintar dan digitasi
 • Institusi kekeluargaan dan nilai-nilai kukuh
 • Sistem keselamatan dan perlindungan sosial yang efisien dan efektif
 • ​Masyarakat yang teguh, bersemangat dan lebih inklusif


​MATLAMAT​

Untuk menyediakan halatuju kearah masyarakat yang cemerlang melalui pelan tindakan dan dasar-dasar kemasyarakatan

​Untuk mewujudkan masyarakat yang cemerlang​


Untuk membangun masyarakat yang penyayang, pemedulian dan harmoni

Untuk meningkatkan penglibatan dan sumbangan masyarakat kepada pembangunan sosial dan ekonomi negara

​​

FUNGSI DAN BIDANG TUGAS UTAMA​

 • Perancangan dan Penyelarasan Dasar dan Strategik Kemasyarakatan
 • Penggubalan / Penilaian semula (rebiu) Dasar / Akta / Peraturan / Panduan Kemasyarakatan yang ditangani JAPEM
 • Penubuhan dan memantau pelaksanaan peranan Social Blueprint / Majlis Kebangsaan Isu Sosial (MKIS) dan Jawatankuasa-Jawatankuasa Khas dibawah MKIS
 • ​Penyelarasan Pelan-pelan Tindakan Kemasyarakatan dan dibawah MKIS
 • ​​​Penyediaan / Penelitian Kertas Kerja / Kertas konsep / Deklarasi / Perutusan dan sebagainya mengenai hal ehwal Kemasyarakatan dan Isu Sosial
 • ​​​Menangani ahl ehwal Antarabangsa Kemasyarakatan​


Diketuai oleh: 

Pemangku Pengarah Perkhidmatan Sosial

Bahagian Perkhidmatan Sosial​

Yang Mulia Dayang Hajah Noridah binti Abdul Hamid

Email: noridah.hamid@kkbs.gov.bn