​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​SEBUTHARGA DAN TAWARAN


​Bilangan Tawaran​
​Tajuk tawaran​
​Tarikh tutup​
​​Tempat membeli dokumen​
09/FEB/2024/KKBS/HSSE/SECURITY/MN/JMM​​​

MEMBEKALKAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TEMPOH ENAM (6) BULAN BAGI BANGUNAN MUZIUM NEGARA, JALAN KOTA BATU, JABATAN MUZIUM-MUZIUM, BANDAR SERI BEGAWAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.​​

15 Februari 2024​

​Unit Kewangan, Bahagian Pentadbiran dan Kewangan,  Tingkat 1, Kemente​rian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan, Negara Brunei Daruss​alam​​