​UNIT PERHUBUNGAN AWAM

Fungsi

Perhubungan Awam adalah amalan meningkatkan kesedaran di sekitar Kementerian dan Jabatan di kalangan orang ramai.  Berkongsi maklumat dengan media dan sumber berpengaruh lain dapat membantu mengurus reputasi Jabatan dan Kementerian.  Perhubungan Awam boleh menjadi aktiviti terancang yang membantu membentuk cara masyarakat memandang Jabatan dan Kementerian.

Bidang tugas utama​​​​​

Unit Perhubungan Awam menguruskan:

i.     Terlibat dan Menyelaras acara dan aktiviti KKBS dan Jabatan-Jabatan di bawahnya

ii.    Mengemaskini Laman Sesawang dan Sosial media

iii.   Memastikan Laman Sesawang dan Sosial Media dikemaskini

iv.   Kerja-kerja merekabentuk seperti poster dan infografik

v.    Kerja-Kerja menerima dan menjawap aduan atau pertanyaa yang diterima melalui sosial media

vi.   Kerja-Kerja mengambar dan pengambaran video serta menyunting

vii.  Kerja-kerja penyediaan Siaran Media

viii. Kerja-kerja menerbitkan buku berita KKBS "Canang"


Diketuai oleh: 

​Pegawai Perhubungan Awam

Ketua Unit Perhubungan Awam

Yang Mulia Dayangku Hafizatul Rahmaaniah binti Pengiran Haji Yunus

Emel: hafizatul.yunus@kkbs.gov.bn​