​​UNIT AUDIT DALAMANPeranan

Membantu Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Jabatan di bawahnya mencapai dengan mengaudit atau menilai pengurusan kewangan, dalam kawalan dalamam dan proses tadbir urus, disamping itu memastikan pengurusan kewangan selaran dengan dasar dan peraturan yang dikuatkuasakan pada masa ini
Diketuai oleh: 

Pegawai Kebudayaan, Belia dan Sukan

Ketua Unit Audit Dalaman

Yang Mulia Dayang Maizatul Akmam binti Haji Omar Ali

Emel​: maizatul.omar@kkbs.gov.bn​