​   ​​​BAHAGIAN PEMBANGUNAN BELIA DAN SUKAN


​Bidang Tugas dan Tanggungjawab 

 1. Menyelaras Jabatan Belia dan Sukan, Pusat Pembangunan Belia dan Outward Bound Brunei Darussalam
 2. Menjadi ‘Focal point’ hal ehwal belia dan sukan bagi semua agensi-agensi Kerajaan, bukan Kerajaan dan NGO’s di peringkat Kebangsaan, Serantau dan Antarabangsa
 3. Menyelaras Jawatankuasa-Jawatankuasa Kebangsaan: Lembaga Pusat Pembangunan Belia, Hari Belia Kebangsaan; Pemilihan Atlit; Skim Penggalak kecemelangan Sukan; Anti-Doping, Disiplin Atlit.
 4. ​​Memantau perlaksanan Dasar Sukan Negara, Dasar Belia Negara dan Rancangan Strategik​


Fungsi

 1. Menyampaikan dasar yang berkaitan dengan belia dan sukan kepada agensi pelaksana;
 2. Meneliti cadangan-cadangan daripada agensi pelaksana belia dan sukan;
 3. Meneliti kewangan yang berkaitan dengan pembangunan belia dan sukan termasuk penyertaan Negara Brunei Darussalam ke sukan-sukan Serantau dan Antarabangsa;
 4. Memantau program yang telah dijalankan oleh agensi pelaksana belia dan sukan;
 5. Merancang pembangunan dan perkembangan belia dan sukan termasuk Rancangan Kemajuan Negara (RKN), peruntukan kewangan, Pelan Strategik, perancangan jangka pendek dan jangka panjang;
 6. Memberikan ‘guidelines’ dan menjadi pakar rujuk kepada hal ehwal belia dan sukan
 7. ​​Menangani apa-apa jua sahaja yang berkaitan dengan hal ehwal belia dan sukan.​


Taktif Belia dalam DBNS 2020-2035

​​

​UMUR
​​​

 

​BELIA
​15 tahun hingga 35 tahun
PEMIMPINAN BELIA
​Tidak melebihi 45 tahun
MENTOR BELIA
​Tidak ada batas umur


Diketuai oleh: 

Pengarah Pembangunan Belia dan Sukan

​​Yang Mulia Dayang Zainab binti Haji Morshidi

Emel: zainab.morshidi@kkbs.gov.bn