​​​​​​​​

Pemberdayaan Belia Melalui Maqasid Syariah: Langkah Menuju Wawasan Brunei 2035

20240611_Maqasid Syariah-52.jpg


Sumber : Siaran Akhbar  ASEAN Youth Advocates Network Brunei Darussalam (AYAN Brunei)

Foto : Muhd Azinuddin - KKBS Bandar Seri Begawan, 11 Jun 2024 – Seramai 100 belia telah menyertai program Maqasid Syariah: Empowering Transformative Advocacy yang dianjurkan oleh ASEAN Youth Advocates Network Brunei Darussalam (AYAN Brunei) dengan kerjasama Majlis Belia Brunei dan sokongan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan serta Pejabat Wawasan Brunei pada Selasa, 11 Jun 2024 di Dewan Santap, Pejabat Perdana Menteri.


Program ini bertujuan untuk melengkapkan para pemimpin muda dengan pengetahuan dan kemahiran untuk memacu perubahan yang berkesan melalui prinsip-prinsip Maqasid Syariah, yang selaras dengan aspirasi nasional Brunei Darussalam di bawah Wawasan Brunei 2035 berserta Matlamat Pembangunan Berdaya Tahan (SDGs) Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.


Memberikan kuasa kepada belia dengan pemahaman yang menyeluruh mengenai prinsip-prinsip Maqasid Syariah dan kaitannya dengan cabaran masyarakat kontemporari, program ini menampilkan perbincangan panel, bengkel, dan sesi kolaboratif yang dikendalikan oleh Dr. Iznan Tarip, Pensyarah dalam Pemerintahan Islam di UBD; Dr. Rozan Yunos, Profesor Adjung di UBD dan bekas Setiausaha Tetap (Pemerintahan Islam); Syauqie Satia, pemimpin belia; dan dikendalikan oleh Nadia Aji. Para peserta juga mempelajari cara merancang dan melaksanakan kempen advokasi yang berakar pada prinsip-prinsip ini, menangani isu-isu sosial, ekonomi, dan alam sekitar yang kompleks dengan berkesan.


Para peserta berpeluang untuk memahirkan diri mereka dengan matlamat Wawasan 2035 Brunei Darussalam, yang menggariskan masa depan yang makmur dan aman, menekankan ekonomi yang dinamik dan mampan, penduduk yang berkemahiran tinggi dan berpendidikan, serta kualiti hidup yang tinggi untuk semua. Matlamat-matlamat ini sejajar dengan SDGs Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yang menangani cabaran global seperti kemiskinan, ketidaksamaan, dan degradasi alam sekitar. Maqasid Syariah, yang menekankan keadilan, kesaksamaan, dan kesejahteraan menyeluruh, menyediakan rangka kerja etika yang memperkukuh aspirasi nasional dan antarabangsa ini.


20240611_Maqasid Syariah-26.jpg 20240611_Maqasid Syariah-31.jpg 20240611_Maqasid Syariah-34.jpg 20240611_Maqasid Syariah-38.jpg
​​​​