​​kebudayaan slogan.png​​​​

kebudayaan visi.png 


​​​​​perutusan.png Misi
Untuk mew​​​​ujudkan persekitaran terbaik bagi kemajuan budaya, warisan dan perkemban​gan industri kreatif kepada individu untuk:


Meningkatkan kualiti pemeliharaan dan pengurusan w​arisan budaya.

ayer muleh.png

Mewujudkan rangkaian dan penglibatan dalam aktiviti pembangunan kebudayaan.

ayer muleh.png

Terlibat dalam perkembangan penyelidikan.


fungsi.png Kejayaan ditentukan denga​​n merealisasikan objektif-objektif berikut:​​


Kerjasama strategik melalui kerjasama seluruh negara

ayer muleh.png 

Inovasi dan peningkatan platform pintar dan digitasi

ayer muleh.png

Penambahbaikan dan kemampanan budaya, warisan dan industri kreatif

ayer muleh.png 

Memaksimumkan penglibatan masyarakat secara inklusif.


​​

Di bawah bidang kuasa

Bahagian Kebudayaan dan Kesenian

Pusat Sejarah Brunei

Dewan Bahasa dan Pustaka

Jabatan Muzium-Muzium​