Skip Ribbon Commands
Skip to main content

latest Announcement

Permintaan Untuk Maklumat (RFI) Konsultan Untuk Indeks Pembangunan Belia Brunei Darussalam (YDI) Bagi Kementerian Kebudayaan, Belia Dan Sukan (KKBS) Negara Brunei Darussalam
15 Mac 2023

​​Bahagian Pembangunan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan sukacita berminat untuk mendapatkan Permintaan Untuk Maklumat (RFI) daripada syarikat konsultan yang berkelayakan untuk menyediakan perkhidmatan konsultan Indeks Pembangunan Belia (Youth Development Index) bagi Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

Baca seterusnya.......

Versi Bahasa Melayu

Versi Bahasa Inggeris​


Attachments