Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Announcements

Sejarah Harta Warisan Negara

[Sumber: Media Permata] 
Teks: Sim Y. H 
Foto: Hajah Ajijah Ali (KKBS) & Sim Y.H 

BANDAR SERI BEGAWAN, 18 Mei – Sejarah memainkan peranan penting dalam menghuraikan kebenaran, kesahihan dan ketulusan fakta terutama sekali fakta pembentukan sebuah bangsa dan negara. 

“Sejarah adalah penemuan, pengumpulan, pengurusan dan persembahan maklumat mengenai peristiwa silam. Ia merupakan medan penyelidikan yang menggunakan sesuatu penceritaan untuk memastikan urutan peristiwa sahih dan benar, diperakui dengan bukti-bukti sama ada dalam bentuk arkeologi, artifak, penulisan, cara dan amalan hidup (atau lebih tepat dipanggil etnografi) serta tradisi lisan.” 

Peranan penting sejarah itu ditekankan oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof ketika berucap pada Majlis Sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2017 yang berlangsung di Galeri Seni, Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan, hari ini. 

DSC_6481.jpg

(Gambar atas dan bawah) Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan selaku tetamu kehormat dan semasa melancarkan Majlis Sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2017.  

DSC_6517.jpg

Yang Berhormat Pehin berkata lagi bahawa penemuan bukti-bukti terkini boleh merubah fakta sejarah, apatah lagi jika penemuan dari pelbagai sumber kadangkala mempertikaikan kesahihan fakta sejarah yang ada. 

Yang Berhormat Pehin menambah bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui memorandum Menteri Besar Brunei pada 26 Januari 1982 telah memperkenankan bagi penubuhan Pusat Sejarah Brunei, yang menjadi pusat sumber persejarahan negara yang autoritatif. 

“Kedua-dua jabatan iaitu Jabatan Muzium-Muzium dan Pusat Sejarah Brunei berperanan dalam menjadi pelengkap kepada sumber persejarahan Negara Brunei Darussalam yang berpaksikan falsafah Melayu Islam Beraja yang kita kasihi ini,” ulasnya lagi, “jauh dari itu, kita selaku rakyat dan penduduk negara ini hendaklah juga menghargai peninggalan sejarah sama ada sejarah keluarga, kampung, mukim, daerah, dan negara. Ini memang tugas kita di setiap peringkat untuk melestari dan mencari bahan yang dapat dimanfaatkan oleh generasi akan datang. Generasi akan datang juga perlu diperkasa dengan peninggalan sejarah yang tulen, benar dan lengkap untuk mereka terus banggakan dan perkasakan/memartabatkan.” 

Beliau juga menyatakan bahawa kepekaan orang ramai dalam menilai bahan sejarah juga diperlukan dalam sama-sama menjaga harta warisan yang bersejarah. 

Dalam pada itu, Yang Berhormat Pehin menyatakan penghargaan kepada Awang Daud bin Haji Bujang dan Syarikat Daikyo Sdn Bhd yang telah menyerahkan sebuah dandang wap lama yang dijumpai di Daerah Belait pada hujung 2016 lalu kepada Jabatan Muzium-Muzium. 

“Dandang wap lama ini, atau dalam Bahasa Inggerisnya steam generator boiler mempunyai nilai sejarah yang tinggi terutama dalam sejarah penggunaan teknologi dandang wap di negara kita ini. 

“Pada akhir kurun ke-19 dan awal kurun ke-20, dandang wap dinyatakan sebagai mesin perindustrian yang paling signifikan pernah dicipta oleh manusia ketika itu.” 

Yang Berhormat Pehin juga berkata bahawa bahan peninggalan sejarah hanya akan dapat dinilai oleh mereka yang tahu nilainya atau mereka yang ingin untuk mengetahui dan menghargainya. 

DSC_6540.jpg

Yang Berhormat Pehin ketika melihat pameran yang dipamerkan pada Majlis Sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2017 yang berlangsung di Galeri Seni, Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan.  

Mengenali artifak sejarah, jelas Yang Berhormat Pehin, bererti mengenali budaya dan sejarah serta ketamadunan generasi sebelum kita dan ia adalah keutamaan dalam kita sama-sama memahami nilai bangsa itu sendiri. 

Dalam hubungan itu, Yang Berhormat Pehin menekankan supaya adanya peningkatan kolaborasi dan mitra kerja yang tinggi di antara Jabatan Muzium-Muzium, Pusat Sejarah Brunei, Universiti Brunei Darussalam dan para pengumpul untuk sama-sama meningkatkan kajian dan pendokumentasian nilai sejarah. 

“Adalah diharapkan juga agar khalayak sasaran bagi inisiatif-inisiatif sebegini ialah para belia.” 

Tekannya lagi, “Selaku generasi penerus mereka hendaklah menghayati bahawa sejarah dan artifak warisan adalah sebagai warisan bangsa dan budaya, untuk dikekalkan kepada generasi-generasi yang akan datang.”
Attachments
Created at 9/03/2015 10:59 by SP_Admin
Last modified at 26/09/2017 15:17 by Ak Hussni Bin Pg Hassan