Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksJawatankuasa Tertinggi Hari Kebangsaan

SENARAI JAWATANKUASA TERTINGGI SAMBUTAN ULANG TAHUN HARI KEBANGSAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KE-39, TAHUN 2023


PENGERUSI

Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Mohamad


TIMBALAN PENGERUSI BERSAMA

Yang Amat Mulia Pengiran Indera Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar
Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar
Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Mohammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan
Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Mohammed Riza bin Dato Paduka Haji Mohammad Yunos
Yang Mulia Dato Paduka Seri Haji Mohammad Irwan bin Haji Hambali
Yang Mulia Mejar Jeneral Dato Paduka Seri Awang Haji Muhammad Haszaimi bin Bol Hassan


SETIAUSAHA BERSAMA

Yang Mulia Pengiran Mohammad Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud
Yang Mulia Pengiran Haji Mohd Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan
Yang Mulia Dayang Hajah Nor Ashikin binti Haji Johari
Yang Mulia Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin


PENOLONG SETIAUSAHA

Yang Mulia Dr. Siti Norkhalbi binti Haji Wahsalfelah


AHLI

Yang Mulia Awang Ajman bin Haji Meludin
Yang Mulia Kolonel (B) Norsuriati binti Haji Sharbini
Yang Mulia Dayang Suraya binti Haji Jaidin
Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Mohamad Nor bin Haji Jeludin
Yang Mulia Awang Abdul Walid bin Haji Matassan
Yang Mulia Awang Haji Mohammad Rosli bin Haji Ibrahim
Yang Mulia Dayang Hajah Tutiaty binti Haji Abdul Wahab
Yang Mulia Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin
Yang Mulia Dr. Dayang Nor Imtihan binti Haji Abdul Razak
Yang Mulia Awang Haji Azhar bin Haji Yahya
Yang Mulia Dr. Dayang Shamsiah Zuraini Kanchanawati binti Haji Tajuddin
Yang Mulia Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusuf
Yang Mulia Dr. Awang Hazri bin Haji Kifle
Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Razali bin Haji Badar
Yang Mulia Awang Misle bin Haji Abd Karim
Yang Mulia, Awang Mohammad Yassin bin Haji Ahmed
Yang Mulia Awang Haji Sofian bin Haji Basri
Yang Mulia Pengiran Muhammad Ameer Mubaarak bin Pengiran Haji Hashim
Yang Mulia Awang Haji Mohammad Ideni bin Haji Ahmad
Yang Mulia Awang Haji Abdul Hamid @ Sabli bin Haji Arshad
Yang Mulia Dayang Khairunnisa binti Haji Ash’ari
Yang Dimuliakan Pehin Kapitan Lela Diraja Dato Paduka Goh King Chin
Yang Mulia Datin Hajah Siti Hajar binti Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd Yusof
Yang Mulia Awang Junaidi bin Haji Masri
Yang Mulia Dayang Agnete Johnsgaard-Lewis


KETUA URUSETIA BERSAMA 

Yang Mulia Dayang Fauziah binti Haji Mohd Salleh
Yang Mulia Awang Haji Mohamad Rosfazilah bin Haji Yusly
Yang Mulia 
Pengiran Haji Mohamad Azlan bin Pengiran Haji Tengah Omar
Yang Mulia 
Emi Suryaney binti Haji Hipny / Hipini

as of 22.12.​2022