Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksJawatankuasa Tertinggi Hari Kebangsaan

SENARAI JAWATANKUASA TERTINGGI SAMBUTAN ULANG TAHUN HARI KEBANGSAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KE-38, TAHUN 2022


PENGERUSI

Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin


TIMBALAN PENGERUSI BERSAMA

Yang Amat Mulia Pengiran Indera Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar
Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar
Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar
Yang Mulia Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd. Salleh
Yang Mulia Dato Paduka Seri Haji Mohammad Irwan bin Haji Hambali
Yang Mulia Mejar Jeneral (U) Dato Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahat


SETIAUSAHA BERSAMA

Yang Mulia Pengiran Mohammad Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud
Yang Mulia Pengiran Haji Mohd Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan
Yang Mulia Dayang Hajah Nor Ashikin binti Haji Johari

PENOLONG SETIAUSAHA

Yang Mulia Dr. Siti Norkhalbi binti Haji Wahsalfelah


AHLI

Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid @ Sabli bin Haji Arsad
Yang Berhormat Dayang Khairunnisa binti Haji Ash'ari
Yang Mulia Awang Mohammed Riza bin Dato Paduka Haji Mohammed Yunos
Yang Mulia Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan
Yang Mulia Dayang Suraya binti Haji Jaidin
Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Mohamad Nor bin Haji Jeludin
Yang Mulia Awang Salminan bin Haji Burut
Yang Mulia Awang Haji Mohammad Rosli bin Haji Ibrahim
Yang Mulia Dayang Hajah Tutiaty binti Haji Abdul Wahab
Yang Mulia Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin
Yang Mulia Dr. Dayang Nor Imtihan binti Haji Abdul Razak
Yang Mulia Awang Haji Azhar bin Haji Yahya
Yang Mulia Dr. Dayang Shamsiah Zuraini Kanchanawati binti Haji Tajuddin
Yang Mulia Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusuf
Yang Mulia Datin Dr. Hajah Anita Binurul Zahrina binti Pehin Orang Kaya Laila Wijaya Dato Seri Setia Haji Awang Abd Aziz
Yang Mulia Dato Paduka Awang Razali bin Haji Badar
Yang Mulia Awang Misle bin Haji Abd Karim
Yang Mulia Awang Mohamad Yassin bin Haji Ahmed
Yang Mulia Awang Md Amirul Hadi bin Haji Md Tajuddin
Yang Mulia Pengiran Muhammad Ameer Mubaarak bin Pengiran Haji Hashim
Yang Mulia Awang Aminuddin bin Haji Buntar
Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Ratna Setia Dato Setia Haji Awang Abdul Hapidz bin Pehin Orang Kaya Laksamana Haji Awang Abdul Razak
Yang Dimuliakan Pehin Kapitan Lela Diraja Dato Paduka Goh King Chin
Yang Mulia Datin Hajah Siti Hajar binti Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd Yusof
Yang Mulia Awang Ti Eng Hui
Yang Mulia Dayang Agnete Johnsgaard-Lewis


KETUA URUSETIA BERSAMA 

Yang Mulia Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin
Yang Mulia Awang Haji Mohd Abdoh bin Haji Awang Damit
Yang Mulia A
wang Suip bin Haji Abdul Wahab
Yang Mulia Dayang Fauziah binti Haji Salleh