Hubungi Kami | Maklum Balas | Site Map
Utama | Berita-Berita | Akitiviti-Aktiviti | Sejarah | Press Release | Carta Organisasi
 
 
Bahasa Melayu | English
 
 
Free Web Counter

 

 

 
 

Bahagian-Bahagian

Bahagian Kebudayaan dan Kesenian

Fungsi dan Bidang Tugas Utama

Bertanggung jawab untuk memperkembang dan meninggikan nilai kebudayaan Brunei secara keseluruhannya. Ia dihasratkan untuk bertindak sebagai jentera penggali segenap akar umbi dan sumber kebudayaan Brunei dan juga selaku media atau agensi pengembang kebudayaan tersebut di samping menjamin pelaksanaan prinsip asasnya iaitu konsep negara Melayu Islam Beraja.

Bagi melaksanakan dasar di atas, Bahagian ini terus menerus menjalankan kegiatan-kegiatan berikut:

 • Kajian dan penyelidikan
 • Pendokumentasian dan penerbitan
 • Persembahan Kebudayaan
 • Seminar, bengkel, ceramah dan kursus
 • Rakaman
 • Pameran
 • Khidmat nasihat dan bantuan kewangan

Disamping itu Bahagian ini juga ada menyediakan khidmat-khidmat dari segi seni tari dan muzik seperti berikut :-

 • Rakaman kaset, video dan cakera padat lagu-lagu dan tarian-tarian Brunei
 • Peminjaman Pakaian-Pakaian Tradisi
 • Peminjaman Peralatan Muzik Tradisi
 • Memohon Tenaga Pengajar bagi Seni Tari Tradisi Brunei
 • Memohon Tenaga Pengajar bagi Permainan Muzik Tradisi

 

[ atas ]


Bahagian-Bahagian

 

 

 

 

 
 
 

Jabatan
Pusat Sejarah

Dewan Bahasa
dan Pustaka

Jabatan
Muzium-Muzium

Pusat Pembangunan Belia

 
 
 
Last updated on 18 February, 2010
2009 © Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hak Cipta Terpelihara