Share |

Huraian Tema

NEGARAKU BRUNEI DARUSSALAM

Definisi Negara

 1. Masyarakat atau kelompok sosial yang menduduki wilayah tertentu yang mempunyai sistem pemerintahan politik dan kedaulatannya sendiri untuk menentukan arah tujuan kebangsaannya;
 2. Wilayah yang mempunyai sempadan geografi dan politik yang terletak di bawah kekuasaan kerajaan (pemerintah) tertentu: iaitu. Negara Brunei Darussalam
Tema ini menekankan rasa kepunyaan rakyat terhadap negara disamping memperlihatkan sesuatu pengakuan bahawa Negara Brunei Darussalam adalah negara kita. Rasa kepunyaan terhadap negara merangkumi seluruh yang berhubungan dengan negara termasuklah pemimpinnya, kerajaannya, perlembagaannya, undang-undangnya, warisan budayanya, khazanahnya dan falsafahnya. Oleh itu, dengan pengakuan bahawa negara ini adalah negara kita, dan setiap milik negara ini kita rasakan milik kita juga, maka adalah menjadi tanggung jawab kita semua sebagai rakyat negara ini untuk :
 • Mentaati raja
 • Mengamalkan ajaran Islam sebagai cara hidup
 • Memelihara warisan budaya bangsa
 • Memelihara dan memdivertahankan kedaulatan
 • Menghormati perlembagaan
 • Mematuhi undang-undang
 • Memelihara kestabilan politik
 • Meningkatkan kemajuan ekonomi
 • Meningkatkan taraf sosial penduduk
 • Menjaga maruah
 • Menjaga imej
 • Mengamalkan dan menghayati falsafah
 • Menjaga keamanan dan kesejahteraan
 • Mengekalkan kesepaduan dan keharmonian
Tema ini mengajak semua rakyat negara ini tanpa mengira umur, keturunan, pangkat, bangsa dan agama bagi sama-sama menunaikan tanggung jawab di atas agar negara ini akan sentiasa aman, sejahtera dan makmur serta kekal sebagai negara Melayu Islam Beraja.

Oleh sebab tanggung jawab di atas merupakan tanggung jawab berpanjangan maka dicadangkan agar tema ini dikekalkan saja secara berterusan sehinggalah tiba masanya difikirkan untuk ditukar dengan tema yang lain.
blog comments powered by Disqus
 

 

 

 

Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat, sila hubungi kami di alamat berikut:

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan BA1210
Negara Brunei Darussalam

Telefon : +673 238 2911 / 238 905 / 238 0693
Fax: +673 238 0652 / 238 0653 / 238 0673 / 238 4170
2010 © Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hak Cipta Terpelihara