Diari KKBS Sejarah Ringkas Visi & Misi Carta Organisasi Bahagian-Bahagian Jabatan-Jabatan

 

 

Terbaru

 

 

DIARI KKBS

 

 

Rabu - 05 Mac 2008

08.00 Malam - Majlis Penghargaan sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-24, Tahun 2008  akan diadakan bertempat di Dewan Songket, Tingkat 4, Rizqun International Hotel, Gadong.  Yang Berhormat, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Pehin Orang Kaya Seri Dewa Mejar Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Awang Haji Mohammad bin Haji Daud akan menjadi Tetamu Kehormat di majlis tersebut.

 

Jumaat - 07 Mac 2008

08.00 Malam - Majlis Penyampaian Sijil Penghargaan  kepada Ahli-Ahli Jawatankuasa Kerja dan Penaja-Penaja sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-24, Tahun 2008 akan diadakan bertempat di Songket Ballroom, Tingkat 4, Rizqun International Hotel, Gadong.  Yang Berhormat, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Pehin Orang Kaya Seri Dewa Mejar Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Awang Haji Mohammad bin Haji Daud akan menjadi Tetamu Kehormat di majlis tersebut.

 

Ahad - 16 Mac 2008

09.00 Pagi - Acara Kejohanan Lumba Perahu Tradisional Kebangsaan 2008 akan diadakan bertempat di Kompleks Sukan Air Serasa Muara. Yang Berhormat, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Pehin Orang Kaya Seri Dewa Mejar Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Awang Haji Mohammad bin Haji Daud akan menjadi Tetamu Kehormat di majlis tersebut.

04.00 Petang - Kejohanan Bolasepak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Jabatan-Jabatan di bawahnya akan diadakan bertempat di Padang Belia dan Sukan, Kompleks Sukan Berakas. Yang Mulia Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Awang Haji Ahmad bin Haji Abd Rahman akan menjadi Tetamu Kehormat di majlis tersebut.