Skip Ribbon Commands
Skip to main content

GALERI GAMBAR

Galeri Gambar-Gambar Kementerian

 

MAKLUM BALAS

Kongsikan komen atau aduan biskita

 

PENERBITAN

Canang dan penerbitan

 

KKBS TUMPUAN KEBERANGKATAN TIDAK BERJADUAL

30.11.20-lawatan tidak berjadual-Penerangan.1.jpg

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 30 November 2020- Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan Tidak Berjadual.

There are no items to show in this view.

WARTA BELIA WADAH RENTETAN PERISTIWA PENTING PERJUANGAN SUKARELAWAN BELIA

12012021_INFODEPT_10_001_11.jpg

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 11 Januari 2021 - Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memberikan satu penghormatan yang tinggi kepada para sukarelawan belia dengan bukan sahaja memberikan elaun, tetapi juga memberikan pengiktirafan di dalam titah-titah Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengenai sukarelawan dalam memberikan khidmat semasa COVID-19.

SERLAH POTENSI BAKAT PENGGIAT TEATER

Teater.Penerangan1.jpg

BERAKAS, Sabtu, 9 Januari 2021- Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan hadir menyaksikan persembahan teater 'Lorong Langir', sebuah pementasan teater mengetengahkan tentang pergolakan dalam sebuah komuniti yang bergelut dengan isu-isu kritikan sosial, bertempat di Balai Sarmayuda, Dewan Bahasa dan Pustaka, Berakas.

ERAT PERSAHABATAN, KERJASAMA PELBAGAI BIDANG

Majlis Mengangkat Sumpah Barisan Kepimpinan Baharu Persatuan Persahabatan Brunei-China ke-6 (5).JPG

GADONG, Ahad, 10 Januari 2021 - Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan hadir selaku tetamu kehormat dan seterusnya menyaksikan Majlis Mengangkat Sumpah Barisan Kepimpinan Baharu Persahabatan Brunei-China Ke-6 bagi Sesi 2021-2023, yang berlangsung di salah sebuah hotel di Gadong.

MKOKU ADAKAN MAJLIS MAKAN MALAM TAHUNAN

08.01.21- MajlisMakan Malam MKOKU (2).jpg

BERAKAS, Jumaat, 8 Januari 2021 - Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Datin, hadir selaku tetamu kehormat pada Majlis Makan Malam Tahunan (Annual Dinner) MKOKU Tahun 2020, yang berlangsung di Restoran Emperor's Court, Manggis Mall.

Pelancaran Buku Dasar Belia Negara dan Strategi 2020-2035 dan Buku Garis Panduan.