Skip Ribbon Commands
Skip to main content

GALERI GAMBAR

Galeri Gambar-Gambar Kementerian

 

MAKLUM BALAS

Kongsikan komen atau aduan biskita

 

PENERBITAN

Canang dan penerbitan

 

KKBS TUMPUAN KEBERANGKATAN TIDAK BERJADUAL

30.11.20-lawatan tidak berjadual-Penerangan.1.jpg

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 30 November 2020- Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan Tidak Berjadual.

There are no items to show in this view.

MASJID KAMPUNG BATU MARANG RAIKAN SAMBUTAN JUBLI PERAK

190121-jubli perak masjid batu marang.Penerangan1.jpg

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 19 Januari 2021 - Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan hadir selaku tetamu kehormat pada Majlis Sambutan Jubli Perak (Penubuhan Ke-25 Tahun) Masjid Kampung Batu Marang di masjid berkenaan.

PEMBERIGAAN PELAN STRATEGIK KKBS 2020-2024

180121-Taklimat Pemberigaan Pelan Strategik.sblh ptg (2).jpg

Bandar Seri Begawan, Isnin, 18 Jan 2021– Unit Strategi Dan Dasar, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan mengadakan sesi Taklimat Pemberigaan Pelan Strategik KKBS 2020-2024 bagi pegawai dan warga kakitangan KKBS, yang berlangsung di Dewan Digadong, kementerian tersebut.

WARGA EMAS ASET BERNILAI, WAJAR DIHORMATI, DIBERI PERHATIAN

17.01.21-AGM Wargamas.Penerangan1.jpg

BANDAR SERI BEGAWAN, Ahad, 17 Januari 2021- Yang Mulia Setiausaha Tetap (Kemasyarakatan dan Kebudayaan), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, hadir selaku tetamu kehormat pada Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Tahunan Kali Ke-2 dan Pemilihan Jawatankuasa Tadbir Tertinggi (JKTT) Pertubuhan WARGAMAS Brunei (Annual General Meeting - AGM2) bertempat di Dewan Utama, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB).

WARTA BELIA WADAH RENTETAN PERISTIWA PENTING PERJUANGAN SUKARELAWAN BELIA

12012021_INFODEPT_10_001_11.jpg

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 11 Januari 2021 - Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memberikan satu penghormatan yang tinggi kepada para sukarelawan belia dengan bukan sahaja memberikan elaun, tetapi juga memberikan pengiktirafan di dalam titah-titah Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengenai sukarelawan dalam memberikan khidmat semasa COVID-19.

Pelancaran Buku Dasar Belia Negara dan Strategi 2020-2035 dan Buku Garis Panduan.


dbp.png  JMM.png  psb1.png japem.png   jbs.pngpkbn.jpg bsbcic.png HBK.png