Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/5.jpg/Slider_images/4.JPG/Slider_images/2.JPG/Slider_images/1.jpg/Slider_images/3.jpg

SIJIL PENYERTAAN RIADAH BERBASIKAL SEMANGAT KEBANGSAAN

Sila tekan pautan ini untuk memuat turun Sijil Penyertaan Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan

GALERI GAMBAR

Galeri Gambar-Gambar Kementerian

 

SEBUTHARGA

Maklumat Terkini

 

DIARI KEMENTERIAN

Aktiviti dan Makluman Kementerian

 

​PKBN dapat bentuk modal insan belia

DSC_6102.jpg

TEMBURONG, Khamis, 15 Mac. - Kewujudan Program Khidmat Bakti Negara (PKBN) amatlah penting, kerana melaluinya, kita dapat membentuk modal insan belia yang optima, yang memiliki jati diri dan semangat patriotisme yang kental.

''Semangat seperti ini perlu terus dipupuk untuk mencapai 'Brunei Maju' menjelang 2035,'' titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada Upacara Perbarisan Tamat Latihan PKBN Pengambilan Ke-7 yang berlangsung di Kem Latihan PKBN, Kampung Batu Apoi, di sini. 

There are no items to show in this view.

Persembahan Beautiful China, Scenic Guangxi pukau penonton

Copy_DSC0131.jpg

BANDAR SERI BEGAWAN, Jumaat, 16 Mac. - BANDAR SERI BEGAWAN, Jumaat, 16 Mac. - Kedutaan Besar Republik Rakyat China di negara ini dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan menganjurkan Persembahan Kebudayaan dan Kesenian Beautiful China, Scenic Guangxi yang diadakan di Jerudong Park Amphitheatre.

Berangkat saksikan Kejohanan Bola Sepak Bawah 14 Tahun

3_MiniFanfare DPMM.jpg

BANDAR SERI BEGAWAN, 11 Mac. - Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat menyaksikan Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim beraksi menyertai pasukan Sekolah Antarabangsa Brunei di dalam Kejohanan Bola Sepak Bawah 14 Tahun sempena Brunei DPMM FC Football Fanfare 2018 di Stadium Mini Jerudong.

Lebih 1500 Larian Hari Kebangsaan di DBM

_DSC0820.JPG

BANDAR SERI BEGAWAN, Ahad, 11 Mac. -  Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan menjadi tumpuan utama Larian Hari Kebangsaan 2018 bagi Daerah Brunei dan Muara (DBM).

Pelatih PKBN berbangsa Cina pilih Islam

DSC_9825.jpg

TEMBURONG, Jumaat, 9 Mac. - Program Khidmat Bakti Negara (PKBN) buat julung kalinya mengadakan Majlis Pengislaman bagi salah seorang pelatih PKBN pengambilan ketujuh, Pelatih 11453 Hee Ching Yee yang memilih agama Islam sebagai pegangan hidupnya.

Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan semasa menerima kunjungan hormat daripada Datuk Rozman bin Datuk Haji Isli, Pengerusi Perbadanan Labuan.