Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/4.JPG/Slider_images/2.JPG/Slider_images/1.jpg/Slider_images/3.jpg

SIJIL PENYERTAAN LARIAN JUBLI EMAS

Sila tekan pautan ini untuk memuat turun Sijil Penyertaan Larian Jubli Emas.

GALERI GAMBAR

Galeri Gambar-Gambar Kementerian

 

SEBUTHARGA

Maklumat Terkini

 

DIARI KEMENTERIAN

Aktiviti dan Makluman Kementerian

 

PELBAGAI AKTIVITI MERIAHKAN RIADAH AMAL HPA

DSC_6229.jpg

BANDAR SERI BEGAWAN, Ahad, 17 Disember 2017 - Riadah Amal sempena Hari Perkhidmatan Awam (HPA) Ke-24 Tahun 2017 anjuran bersama Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Institut Perkhidmatan Awam, Jabatan Perkhidmatan Pengurusan dan Jabatan Belia dan Sukan diadakan di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan.

There are no items to show in this view.

PEMENANG PERLUMBAAN GO-KART TERIMA HADIAH

DSC_3196.jpg

BANDAR SERI BEGAWAN, Ahad, 17 Disember 2017 - Perlumbaan Go-Kart Peringkat Akhir sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta yang dianjurkan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan berlangsung di kawasan Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas.

PAMERAN SENI VISUAL HARGAI KARYA SENI TEMPATAN

DSC_3034.jpg

BANDAR SERI BEGAWAN, Ahad, 17 Disember 2017 - Yayasan Seni Zakaria Omar (YSZO) mengungkayahkan Pameran Seni Visual '1st All Women Artist Arts Exhibition 2017' di Seri Qlap Mall, Kiulap sebagai platform untuk membimbing dan melatih para pelukis wanita berinteraksi dan berkongsi pengalaman dalam menyediakan pameran dan bengkel secara berkumpulan.

SOKONG INDUSTRI KREATIF TANAH AIR

12182017_Bahasa8.png

BANDAR SERI BEGAWAN, Ahad, 17 Disember 2017 - Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) akan sentiasa memberikan sokongan moral dan material ke arah memaju jayakan 'industri kreatif' di tanah air agar dapat merentas sempadan ke negara-negara membangun di dunia.

LAHIRKAN BELIA BERPOTENSI JADI PEMIMPIN NEGARA

DSC_2941.jpg

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 16 Disember 2017 - Perkhemahan Belia Remaja Intisyar Tamadun Islam (PERINTIS) yang diadakan selama lima hari empat malam melabuh tirainya dengan Majlis Penutup dan Penyampaian Sijil kepada para peserta yang berlangsung di Perkampungan Sukan, Kompleks Stadium Negara Hassanal Bolkiah.

Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan semasa menerima kunjungan hormat daripada Datuk Rozman bin Datuk Haji Isli, Pengerusi Perbadanan Labuan.