Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksMenteri

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan

​​​​

AMINUDIIN.jpg

Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan 
bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin 


Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin lahir pada 23 Julai 1966. 
Mula berkhidmat di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan pada 30 Januari 2018.