Skip Ribbon Commands
Skip to main content

latest Announcement

Manage PermissionsManage Permissions
TEKS MUKADIMAH YANG BERHORMAT MENTERI KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN MESYUARAT PERTAMA DARI MUSIM PERMESYUARATAN KE-17 MAJLIS MESYUARAT NEGARA
24 Mar 2021

​Teks Mukadimah YBD Menteri KKBS Mesyuarat Pertama Dari Musim Permesyuaratan Ke-17 Majlis Mesyuarat Negara 

TEKS MUKADIMAH
YANG BERHORMAT MENTERI KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN
MESYUARAT PERTAMA DARI MUSIM PERMESYUARATAN KE TUJUH BELAS MAJLIS MESYUARAT NEGARAAttachments