Skip Ribbon Commands
Skip to main content

latest Announcement

Manage PermissionsManage Permissions
PENDAFTARAN KEMASUKAN PROGRAM KHIDMAT BAKTI NEGARA (PKBN) PENGAMBILAN KE-10
23 Jun 2020

Sesi Pendaftaran Kemasukan Program Khidmat Bakti Negara (Pkbn) Pengambilan Ke-10 telah dibukakan. 

TARIKH TUTUP bagi menghantar borang adalah pada hari SABTU, 7hb November 2020.

Cara pendaftaran boleh dilakukan:

1) Secara 'online' dengan melayari laman sesawang https://www.YSNet.gov.bn ;

atau

2) Mengunjungi Kaunter Perkhidmatan di

Ibu Pejabat Bahagian Khidmat Bakti Negara,
Blok 18, Flat Kerajaan, Simpang 32-15,
Anggerek Desa, Berakas, Negara Brunei Darussalam

Syarat-Syarat Kemasukan Bagi Program Khidmat Bakti Negara (PKBN)

 1. Belia yang berumur 16 hingga 21 tahun;
 2. Warganegara Brunei Darussalam dan Penduduk Tetap Negara Brunei Darussalam;
 3. Terbuka kepada semua bangsa dan agama;
 4. Bujang;
 5. Menunggu keputusan Peperiksaan 'O' Level dan 'A' Level;
 6. Tidak bersekolah atau menunggu pekerjaan;
 7. Lulus pemeriksaan kesihatan (Medically Fit).
   

  Cara Mendaftar Masuk Bagi Pengambilan Program Khidmat Bakti Negara (PKBN) Ke-10

  Langkah 1
 • Klik PKBNPendaftaran PKBN;
 • Pilih – Program Khidmat Bakti Negara Pengambilan Kesepuluh;
 • Klik Daftar; seterusnya
 • Isikan maklumat-maklumat yang dikehendaki;

   
  Langkah 3
 • Klik PKBNCetak Borang Permohonan; seterusnya sila hadapkan ke Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha (RIPAS) bagi Pemeriksaan Kesihatan;

   
  Langkah 4
 • Klik PKBNMuat naik Borang Permohonan (setelah mendapat keputusan Pemeriksaan Kesihatan)

   
  Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Ibu Pejabat Bahagian Khidmat Bakti Negara melalui:

 

Attachments