Skip Ribbon Commands
Skip to main content

latest Announcement

Manage PermissionsManage Permissions
TINDAKAN TERHADAP PERKEMBANGAN TERKINI WABAK COVID-19
18 Mar 2020

​Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan dalam menangani perkembangan terkini wabak COVID-19 dalam tiga perkara: 

Pertama, kaedah pembayaran Pencen Umur Tua, pencen dan elaun lain, dan Bantuan Kebajikan Bulanan; 

Kedua, penutupan kompleks dan fasiliti sukan serta fasiliti–fasiliti lain; dan 

Ketiga, kesukarelawanan bagi membantu menangani wabak COVID-19.


Attachments
Kenyataan_Media_KKBS_18032020.pdf