Skip Ribbon Commands
Skip to main content

latest Announcement

Manage PermissionsManage Permissions
PERTANDINGAN MENCIPTA LOGO SAMBUTAN ULANG TAHUN HARI KEBANGSAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KE-36, TAHUN 2020
10 Oct 2019

‚ÄčMakluman:

Borang Penyertaan boleh diperolehi dari pautan (link) atau alamat berikut:

Pautan: 

ttp://www.kkbs.gov.bn/Documents/Borang-Pertandingan-Logo-HK36-FINAL.pdf

 

Alamat: 

Urus Setia (U/P: Pertandingan Mencipta Logo)

Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-36, Tahun 2020

Tingkat 7, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan

Bandar Seri Begawan BS8110

Negara Brunei Darussalam

 

Telefon : 2382911 / 2381903 / 2381905 / 2380693 ext. 1661

Website : www.kkbs.gov.bn

Email : urusetiahk@kkbs.gov.bn

 

Ciptaan logo hendaklah dihantar bersama borang yang lengkap dalam sampul surat ke Urus Setia Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-36, Tahun 2020 tidak lewat hari Khamis, 31 Oktober 2019.


Attachments