Skip Ribbon Commands
Skip to main content

latest Announcement

Manage PermissionsManage Permissions
MENANDATANGANI MOU DI ANTARA KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR DALAM KERJASAMA KEBUDAYAAN.
05 Aug 2019

HELIOPOLIS, KAHERAH, REPUBLIK ARAB MESIR, Isnin, 5 Ogos 2019 

Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Pemerintah Republik Arab Mesir menandatangani MoU dalam Kerjasama Kebudayaan.

Majlis Penandatanganan MoU tersebut diadakan di Kementerian Kebudayaan, Republik Arab Mesir.

Menandatangani MoU bagi pihak Kerajaan Kebawah DYMM, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, manakala bagi pihak Pemerintah Republik Arab Mesir, Menteri Kebudayaan Republik Arab Mesir, Puan Yang Terutama Enas Abdel Dayem.

Attachments