Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
PROGRAM BERBAGI AMAL DAN BANTUAN KEBAJIKAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

25062020 Program berbagi amal dan bantuan kebajikan kkbs kepada penuntut sekolah (3).jpg

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan 

Foto: Hajah Ajijah Ali - KKBS

Bandar Seri Begawan, Khamis, 25 Jun 2020 – Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan pagi tadi mengadakan Program Berbagi Amal Dan Bantuan Kebajikan Kepada Murid-Murid Sekolah yang kurang berkemampuan, bagi menyokong pembelajaran dalam talian serta membantu para pelajar yang memerlukan semasa pandemik COVID-19 di negara ini.

Hadir bagi menyempurnakan penyerahan 'tablet' kepada 6 orang murid dan penuntut yang terpilih ialah Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin.

Turut hadir pada majlis tersebut ialah Setiausaha Tetap, Yang Mulia Pengiran Mohd Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud, Timbalan Setiausaha Tetap, Yang Mulia Kolonel (B) Pengiran Haji Maiddin bin Pengiran Haji Said, pengarah-pengarah dari setiap jabatan, ibubapa serta penjaga murid-murid dan penuntut-penuntut yang menerima.

25062020 Program berbagi amal dan bantuan kebajikan kkbs kepada penuntut sekolah (6).jpg

25062020 Program berbagi amal dan bantuan kebajikan kkbs kepada penuntut sekolah (2).jpg

25062020 Program berbagi amal dan bantuan kebajikan kkbs kepada penuntut sekolah (4).jpg

Attachments
Created at 6/25/2020 2:47 PM by Lee Chin Foo
Last modified at 6/25/2020 2:55 PM by Lee Chin Foo