Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
ACF SOKONG HAK KANAK-KANAK

‚ÄčACF06.08.18-GoH delivering speech.jpg

[Sumber: Pelita Brunei]

Berita: Haniza Abdul Latif - Penerangan

Foto: Hajah Ajijah Ali - KKBS

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 6 Ogos 2018 - Sejak Forum Kanak-Kanak ASEAN (ACF) diadakan pada tahun 2010, ACF terus menjadi platform yang relevan bagi kanak-kanak ASEAN untuk menyatakan pandangan dan mengejar aspirasi mereka dalam isu-isu yang mempengaruhi kehidupan juga isu-isu serantau yang lain mengenai kepentingan mereka, sementara pada masa yang sama untuk menyokong hak-hak kanak-kanak di rantau ini.

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin menyatakan perkara tersebut semasa Majlis Pembukaan Rasmi ACF Ke-5 yang berlangsung di Dewan Digadong, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS), di sini.

Di ASEAN tambah Yang Berhormat, kepentingan membina asas yang kukuh untuk kanak-kanak ditegaskan oleh pertimbangan paling utama yang meletakkan di atas promosi dan perlindungan hak kanak-kanak.

Menurutnya, rangkaian pertumbuhan ASEAN dengan rakan kongsi kerajaan dan bukan kerajaan dalam arena serantau juga antarabangsa telah menambah nilai untuk usaha itu dan sebagai hasilnya, kemajuan yang konsisten ASEAN dalam promosi dan perlindungan hak kanak-kanak telah berkembang dari segi kekuatan 50 tahun lepas.

Suruhanjaya ASEAN mengenai Promosi dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Kanak-kanak (ACWC) ujarnya, membuat kemajuan ketara dalam menyokong hak kanak-kanak di ASEAN, selain bantuan dan kerjasama daripada UNICEF yang telah diperluaskan ke ASEAN untuk menyelaraskan rangka kerja institusi pada kewajipan di bawah Persidangan mengenai Hak Kanak-kanak dan instrumen hak asasi manusia Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu yang lain.

ACF06.08.18-seating.jpg

''Oleh kerana kanak-kanak membentuk sektor yang penting dalam mana-mana masyarakat, mereka adalah waris utama integrasi dan proses pembangunan masyarakat di ASEAN. Walau bagaimanapun, kanak-kanak juga merupakan sektor yang paling terdedah kepada masyarakat yang menghadapi risiko besar terhadap manifestasi masalah sosio-ekonomi, tingkah laku yang menyimpang dan keganasan. Walaupun kita mesti sentiasa menjaga kebajikan anak-anak kita dengan menangani risiko luar yang mereka hadapi, mesti ada lebih banyak yang dapat dilakukan untuk mengurangkan kelemahan anak-anak kita dengan menanamkan watak yang lebih berdaya tahan dalam mereka untuk mempersiapkan dan membantu mereka menghadapi dengan lebih baik sebagai pemimpin masa depan kita pada masa depan. Forum ini akan memanfaatkan kejayaan ACF terdahulu dalam bidang ini dan membina mencapai matlamat yang lebih lanjut,'' jelas Yang Berhormat lagi.

Menyentuh dengan tema, iaitu 'Anak-Anak Kita, Masa Depan Kita, ASEAN Kita', Yang Berhormat menjelaskan forum itu akan meletakkan anak-anak di pentas pusat yang berfungsi sebagai platform pembelajaran dan perkongsian, berinteraksi di antara satu sama lain, mendengar suara mereka, membimbing mereka melalui semua pemikiran proses jugs melatih mereka tentang cara membuat cadangan berdasarkan fakta serta angka yang dikemukakan kepada mereka.

Tambahnya, 'Deklarasi ASEAN mengenai Pencegahan Kebudayaan untuk Persatuan Damai, Inklusif, Berdaya Berdaya, Sihat dan Bersederhana' dipilih sebagai perkara utama dalam perbincangan semasa forum yang diharap dapat melaksanakan perisytiharan dengan menangani empat bidang tumpuan, iaitu keamanan; menghormati semua; menjaga alam sekitar dan gaya hidup yang sihat.

DSC_0338.jpg

ACF06.08.18-Group Photo with children.jpg

Attachments
Created at 8/7/2018 10:14 AM by Lee Chin Foo
Last modified at 8/7/2018 10:14 AM by Lee Chin Foo