Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
PERJUMPAAN BERSAMA PEGAWAI YANG BAKAL BERSARA

Bandar Seri Begawan, Khamis, 07 Jan 2021 – Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin pagi tadi telah berjumpa dengan beberapa pegawai dan kakitangan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan juga pegawai dan kakitangan dari jabatan-jabatan yang bakal bersara.

070121-Majlis Perpisahan Pegawai Bersara (1).jpg

070121-Majlis Perpisahan Pegawai Bersara (3).jpg

Attachments
Created at 1/7/2021 2:56 PM by Lee Chin Foo
Last modified at 1/11/2021 9:44 AM by Lee Chin Foo