Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNews

  
Description
Front page image
  
  

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 1 Julai 2020 - Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, mengongsikan hasil lawatan dan pemeriksaan ke atas beberapa fasiliti dan pusat tertentu di bawah pelan 'de-escalation', pada Sidang Media bagi Situasi Terkini Jangkitan COVID-19 di Negara Brunei Darussalam, yang berlangsung di Dewan Al-'Afiah, Kementerian Kesihatan.

010720.Sidang Media Covid-Penerangan.4.jpg

7/1/2020 5:00 PM
  

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 1 Julai 2020 - Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) memaklumkan kepada orang ramai mengenai langkah-langkah yang diambil oleh kementerian berkenaan berikutan perkembangan terkini wabak COVID-19, di mana negara akan meningkatkan pelan 'de-escalation' kepada Tahap Ketiga.

010720.Sidang Media Covid-Penerangan.4.jpg

7/1/2020 5:00 PM
  

Tutong, 1 Julai 2020 - Jerayawara bagi memberigakan mengenai pelaksanaan Sistem Kebajikan Negara (SKN) kepada para penghulu mukim dan ketua-ketua kampung di seluruh negara diteruskan lagi hari ini di Dewan Utama, Kompleks Kemasyarakatan Daerah Tutong.

010720.SKN Daerah Tutong (3).jpg

7/1/2020 9:00 AM
  

BERAKAS, Rabu, 1 Julai 2020 - Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan hadir merasmikan Majlis Sambutan Bulan Bahasa 2020, dan menyempurnakan penyampaian Hadiah Pelajar Cemerlang Mata Pelajaran Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu Peperiksaan GCE Peringkat 'O' dan 'A' Tahun 2019 pada majlis yang berlangsung pagi tadi di Balai Sarmayuda, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP),Berakas.

01072020 perasmian bulan bahasa@dewan bahasa berakas (15).jpg

7/1/2020 9:00 AM
  

Dewan Persidangan, Kuala Belait, 30 Jun 2020 - Taklimat Pemberigaan Sistem Kebajikan Negara (SKN) kepada Penghulu-Penghulu Mukim dan Ketua-Ketua Kampung Di Daerah Kuala Belait.

30062020 taklimat pemberigaan sistem kebajikan negara kepada penghulu penghulu dan ketua kampung Daerah B (10).jpg

6/30/2020 9:00 AM
  

BANDAR SERI BEGAWAN, Jumaat, 26 Jun 2020 - Sukarelawan Belia dengan sokongan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) sekali lagi mengungkayahkan Sumbangan Pandu Lalu, bermula 2 Julai ini, di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Inisiatif berkenaan dilaksanakan buat kali kedua oleh KKBS bersama Sukarelawan Belia.

260620.sumbangan pandu laju diteruskan.penerangan.1.jpg

6/26/2020 10:00 AM
  

Berakas, 25 Jun 2020 - Majlis Pelancaran Video Klip 100 Hari Sukarelawan Belia Dan Warta Belia Edisi Pertama yang berlangsung di Stadium Tertutup, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas.

DSC_8932.jpg

6/25/2020 3:00 PM
  

Bilik Perjumpaan, Pejabat Menteri, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 24 Jun 2020 - Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menerima kunjungan perpisahan dari Duta Besar Istimewa Dan Mutlak Republik Persekutuan Jerman Ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Peter Hermann Wolff.

24062020 His Excellency Mr Peter Herman Wolff, Ambassador Extraordinary and Plenipotentia (9).jpg

6/24/2020 2:00 PM
  

Bilik Perjumpaan, Pejabat Menteri, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 24 Jun 2020 - Kunjungan Perpisahan Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Richard Lindsay.

24062020 Farewell call from British high commission His Excellency His Mr Richard Lindsay (7).jpg

6/24/2020 9:00 AM
  

Bandar Seri Begawan, Khamis, 25 Jun 2020 – Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan mengadakan Program Berbagi Amal Dan Bantuan Kebajikan Kepada Murid-Murid Sekolah yang kurang berkemampuan, yang berlangsung di Dewan Citra Budaya, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

25062020 Program berbagi amal dan bantuan kebajikan kkbs kepada penuntut sekolah (5).jpg

6/24/2020 8:30 AM
  

Bandar Seri Begawan, 24 Jun 2020 – Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Negara Brunei Darussalam, menghadiri Mesyuarat Majlis Komuniti Sosio-Budaya ASEAN (ASCC) Ke-23, yang diadakan melalui sidang video kelmarin. 

230620.ASCC-36th.png

6/23/2020 3:00 PM
  

BERAKAS, Isnin, 22 Jun. - Kementerian Kebudayaaan, Belia dan Sukan (KKBS) berperanan dan diamanahkan untuk melaksanakan pengendalian atau 'custodian' kepada Sistem Kebajikan Negara (SKN), di mana ke arah ini, sebuah 'taskforce' akan ditubuhkan di KKBS bagi melaksanakan pengendalian sistem berkenaan dan KKBS bertanggungjawab untuk mengurus tadbir kesemua permohonan dari pelbagai aspek.

220602020_Sidang Media_SKN_fp.jpg

6/22/2020 4:50 PM
  

BERAKAS, Isnin, 22 Jun. - Pada menjunjung titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa Titah Perutusan Khas baginda berkenaan jangkitan wabak COVID-19 pada 13 April 2020 lalu, antara lain baginda telah bertitah bahawa bagi tujuan kebajikan, baginda telah pun menitahkan agar kementerian-kementerian yang berkenaan untuk bekerjasama dalam membangun Sistem Kebajikan Negara (SKN).

22062020_Sidng Media_Ministers.jpg

6/22/2020 4:30 PM
  

BANDAR SERI BEGAWAN, Ahad, 21 Jun 2020 - Jabatan Belia dan Sukan (JBS), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan membuat pemantauan ke beberapa premis dan pusat kecergasan bagi memastikan premis atau pusat kecergasan berkenaan mematuhi garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

21062020 Lawatan JBS ke Facilities sukan (4).jpg

6/21/2020 3:00 PM
  

BANDAR SERI BEGAWAN, Ahad, 21 Jun 2020 - Pemantauan dilakukan oleh pihak berkenaan berikutan perlaksanaan pelan 'de-escalation' tahap kedua bagi pusat-pusat dan fasiliti-fasiliti sukan di seluruh negara untuk mematuhi semua garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

21062020 Lawatan JBS ke Facilities sukan (11).jpg

6/21/2020 9:00 AM
  

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 17 Jun 2020 - World Anti Doping Agency (WADA) mengadakan Kursus Virtual Anti-Doping Rules secara 'online' disebabkan pandemik COVID-19 yang masih melanda dunia. 

170620.Kursus Virtual Anti-Doping.jpg

6/17/2020 9:00 AM
  

Sukacita Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan berikutan perkembangan terkini wabak COVID-19.  

Pertama, Pelan de-escalation tahap kedua bagi pusat dan fasiliti sukan; dan 

Kedua, permulaan de-escalation tahap pertama bagi Pusat Kegiatan Warga Emas (PKWE), Muzium-Muzium, Galeri-Galeri Pameran dan Perpustakaan.​

6/13/2020 5:45 PM
  

BERAKAS, Sabtu, 13 Jun 2020- Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan mengambil langkah untuk memulakan pelaksanaan 'de-escalation' tahap kedua bagi gim dan pusat kecergasan, fasiliti sukan 'indoor' dan 'outdoor' dan padang golf yang akan bermula pada Isnin, 15 Jun 2020.

130620.sidang media-kkbs.1.jpg

6/13/2020 4:00 PM
  

BERAKAS, Sabtu, 13 Jun 2020 - Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan mengambil langkah bagi pelaksanaan tahap pertama (Operational Readiness Level 1) dengan pembukaan semula Pusat Kegiatan Warga Emas (PKWE), muzium-muzium, galeri-galeri pameran dan perpustakaan bermula pada Isnin, 15 Jun 2020 di mana telah ditutup sejak 16 Mac 2020.

130620.sidang media-kkbs.1.jpg

6/13/2020 4:00 PM
  

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 11 Jun 2020 - Projek kerjasama antara Peradian Brunei (kumpulan rangkaian komuniti yang terdiri daripada FERA Health and Nursing Care Sdn. Bhd., Project Big BWN, Kunyit 7 Lodge dan Rasimoon Adinin) dan Pusat Pembangunan Belia (PPB) telah menyumbangkan sekitar 4,000 sungkup muka jenis kain kepada Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan.

110620.Penyerahan Reusable Face Mask dari PERADIAN dan PPB (3).jpg

6/11/2020 3:00 PM
  

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 11 Jun 2020 - Mesyuarat Khas Menteri-Menteri ASEAN mengenai Kesejahteraan dan Pembangunan Sosial (ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development - AMMSWD) diadakan melalui persidangan video pada 10 Jun 2020, dihadiri oleh semua Menteri ASEAN yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan dan pembangunan sosial bersama Setiausaha Agung ASEAN.

100620.ASEAN MEETING (4).jpg

6/10/2020 9:00 AM
  

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, ​Jun 10, 2020 The SEARADO Virtual Board Meeting provided a platfrom to bring more key members of NADOs to be observers. Brunei Darussalam Anti-Doping Committee (BDADC) attended the virtual meeting.

Searado Board Member Meeting 2020 (2).jpg

6/10/2020 9:00 AM
  

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 6 Jun. - Pusat Penjagaan Kanak-Kanak (Child Care Centre) dan Pusat Orang Kelainan Upaya (OKU) akan mula dibuka pada Isnin, 16 Syawal 1441 bersamaan 8 Jun 2020. Di bawah pelaksanaan pelan 'de-escalation' fasa pertama (operational readiness level 1), kedua-dua fasiliti tersebut akan beroperasi berpandukan kepada syarat-syarat dan garis pandu yang ditetapkan.

02.jpg

6/6/2020 4:15 PM
  

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 6 Jun. - Sejak pelaksanaan pelan 'de-escalation' fasa pertama (operational readiness level 1) bagi empat jenis pusat dan fasiliti sukan di seluruh negara, iaitu gim dan fitness centre'; fasiliti sukan tertutup (indoor); fasiliti sukan luar (outdoor); dan Padang Golf pada 16 Mei lalu, sejumlah 131 premis gim dan 'fitness centre' mendaftar ke aplikasi BruHealth, iaitu sebanyak 104 premis di Daerah Brunei dan Muara; 20 di Daerah Belait; empat di Daerah Tutong; dan tiga di Daerah Temburong.

06062020_Sidang Media_01.jpg

6/6/2020 4:00 PM
  

BERAKAS, Khamis, 4 Jun 2020 - Sejumlah BND181,567.26 berjaya dikumpulkan hasil sumbangan derma yang dihulurkan oleh orang ramai melalui Jabatan-jabatan Daerah, Tabung-tabung Khas di Masjid-masjid seluruh negara dengan kerjasama dari Jabatan Hal Ehwal Masjid (JHEM) serta melalui sumbangan secara Perkhidmatan Pesanan Ringkas (SMS).

DSC_8414.JPG

6/4/2020 10:00 AM
  

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 23 Mei 2020 - Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) mengadakan Majlis Penyampaian Ganjaran Kemenangan Skim Penggalak Kecemerlangan Sukan (SPKS) bertempat di Dewan Kuliah, Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas.

IMG-20200527-WA0010.jpg

5/23/2020 10:00 AM
  

BERAKAS, Khamis, 21 Mei 2020 - Seramai 175 pelajar dan pelatih dari Pusat Bahagia, Brunei dan Muara menerima sampul bersempena persiapan kedatangan bulan Syawal dan Sambutan Hari Raya Aidilfitri serta hadiah berupa 'Goodie Bags' pada Majlis Sumbangan Hari Raya yang diadakan secara pandu lalu (drive-thru) di kawasan letak kereta VIP, Stadium Negara Hassanal Bolkiah.

21052020 Sumbangan Hari Raya Drive thru YMRM @Stadium (2).jpg

5/21/2020 1:00 PM
  

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 21 Mei 2020 - Bagi meringankan beban keperluan anak-anak yatim pada bulan Ramadan Al-Mubarak dan sempena Sambutan Hari Raya Aidilfitri yang akan menjelang, Kumpulan Isteri Menteri-menteri Kabinet, Timbalan-timbalan Menteri, Setiausaha-setiausaha Tetap, Timbalan-timbalan Setiausaha Tetap dan Ahli-ahli Bersekutu menyerahkan sumbangan bagi penghuni dan residen Kompleks Rumah Kebajikan.

210520.Derma dari isteri2 menteri.Penerangan.1.jpg

5/21/2020 12:00 PM
  

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 21 Mei 2020 - Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) dan Kumpulan Belia-belia Negara Brunei Darussalam mengadakan Majlis Khatam bagi menandakan selesainya bacaan 30 Juzuk Al-Quran sepanjang bulan Ramadan yang dilaksanakan secara berasingan di pejabat masing-masing.

khatam kkbs 210520.edited.jpg

5/21/2020 8:00 AM
  

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 19 Mei 2020 - Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) dan Jabatan-jabatan mengadakan Majlis Penyerahan Sumbangan Derma Anak-anak Yatim bagi Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya bagi Tahun 1441H / 2020M.

190520.Derma Anak2 Yatim KKBS (2).JPG

5/19/2020 3:00 PM
1 - 30Next