Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

Manage PermissionsManage Permissions
BORANG PENYERTAAN UNTUK MENGIKUTI RANCANGAN KAPAL BELIA ASIA TENGGARA & JEPUN KE-45, 2018

SSEAYP2018.JPG

Nota:

i.

  1. Sila baca maklumat am dan arahan pada muka surat terakhir sebelum mengisikan borang permohonan.
  2. Borang permohonan hendaklah dilengkapkan dengan kemas dalam huruf besar.
  3. Pemohon yang terdiri dari pegawai-pegawai kerajaan dan swasta, mestilah mendapat kebenaran daripada ketua jabatan atau ketua majikan masing-masing dengan mengisikan borang yang telah disediakan, serta menyertakan surat/memo sokongan dari ktua jabatan/majikan masing-masing.
  4. Sila kembalikan borang pencalonan yang lengkap diisi kepada Bahagian Belia, Jabatan Belia dan Sukan Tingkat 3, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan BC3915 atau Cawangan-Cawangan Jabatan Belia dan Sukan di keempat-empat daerah [Rujuk Lampiran ‘A’]. 
  5. Tarikh tutup mengembalikan borang penyertaan yang sudah lengkap diisi pada 7 April 2018 [Hari Sabtu] jam 4:00 petang waktu pejabat.
ii.
  1. Sila tekan disini untuk memuat turun borang penyertaan Rancangan Kapal Belia Asia Tenggara & Jepun ke-45, 2018Sila kembalikan borang yang lengkap sebelum/pada 7 April 2018 [Hari Sabtu], 4:00 petang kepada Bahagian Belia, Jabatan Belia dan Sukan Tingkat 3, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan atau Cawangan-Cawangan yang telah ditetapkan [ Lampiran ‘A’]. 

Attachments
Created at 3/22/2018 9:41 AM by Ak Hussni Bin Pg Hassan
Last modified at 3/22/2018 10:24 AM by Ak Hussni Bin Pg Hassan