Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksJawatankuasa Tertinggi Hari Kebangsaan

PENGERUSI

 • Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin


TIMBALAN PENGERUSI BERSAMA

 • Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar 
 • Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar 
 • Yang Berhormat Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Awang Haji Mohd. Jamil Al-Sufri bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Awang Haji Umar 
 • Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar 
 • Yang Mulia Datin Seri Paduka Dayang Hajah Elinda binti C.A. Mohamed
 • Yang Mulia Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd. Salleh
 • Yang Mulia Dato Paduka Seri Awang Haji Mohd. Jammy bin Haji Muhd. Shah Al-Islam
 • Yang Mulia Mejar Jeneral Pengiran Dato Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud


SETIAUSAHA

 • Yang Mulia Datin Paduka Dr. Hajah Norlila binti Dato Paduka Haji Abdul Jalil


PENOLONG SETIAUSAHA BERSAMA

 • Yang Mulia Awang Haji Amer Hamzah bin Pehin Orang Kaya Amar Pahlawan Dato Seri Setia Haji Zakaria
 • Yang Mulia Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin


AHLI

 • Yang Berhormat Awang Haji Hamid@Sabli bin Haji Arshad
 • Dato Seri Setia Awang Haji Abd Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof
 • Yang Mulia Awang Haji Mohammad Rosli bin Haji Ibrahim
 • Yang Mulia Brigadier Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Shahril Anwar bin Hj Ma'awiah
 • Yang Mulia Pengiran Hajah Zety Sufina binti Pengiran Dato Paduka Haji Sani
 • Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Mohd Nor bin Haji Jeludin
 • Yang Mulia Awang Salminan bin Haji Burut
 • Yang Mulia Pengiran Kamalrudzaman bin Pengiran Haji Mohd Ishak
 • Yang Mulia Awang Haji Abdul Manap bin Othman
 • Yang Mulia Dr. Dayang Norimtihan binti Haji Abdul Razak
 • Yang Mulia Pengiran Haji Mohd Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan
 • Yang Mulia Dr. Shamsiah Zuraini Kanchanawati binti Haji Tajuddin
 • Yang Mulia Awang Haji Muhammad Nazri bin Haj iMuhammad Yusof 
 • Yang Mulia Datin Dr. Hajah Anita Binurul Zahrina binti Pehin Orang Kaya Laila Wijaya Dato Seri Setia Haji Awang Abd Aziz
 • Yang Mulia Awang Razali bin Haji Badar
 • Yang Mulia Awang Misle bin Haji Abd Karim
 • Yang Mulia Awang Ridzuan bin Haji Ahmad
 • Yang Mulia Awang Shamsul Bahrin bin Haji Mohd Hussain
 • Yang Mulia Awang Haji Adnan bin Haji Adam
 • Yang Mulia Awang Haji Ali bin Matyassin
 • Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Ratna Setia Dato Setia Awang Haji Abdul Hapidz bin Pehin Orang Kaya Laksamana Awang Haji Abdul Razak
 • Yang Dimuliakan Pehin Kapitan Lela Diraja Dato Paduka Goh King Chin
 • Yang Mulia Dr. Awang Haji Hashim bin Haji Abdul Hamid
 • Yang Mulia Datin Hajah Siti Hajar binti Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd Yusof
 • Yang Mulia Awang Mubashar Hanif M. Khokhar
 • Yang Mulia Dayang Dr. Ceri Powell