Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksJawatankuasa Kerja Hari Kebangsaan

SENARAI JAWATANKUASA KERJA SAMBUTAN ULANG TAHUN HARI KEBANGSAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KE-36, TAHUN 2020


PENGERUSI BERSAMA JAWATANKUASA KERJA PERHIMPUNAN AGUNG
Yang Mulia Pengiran Mohammad Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud
Yang Mulia Setiausaha Tetap (Pentadbiran, Kewangan dan Estet) Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

PENGERUSI BERSAMA JAWATANKUASA KERJA JEMPUTAN DAN PROTOKOL
Yang Mulia Dato Paduka Awang Razali bin Haji Badar
Yang Mulia Awang Hanafi bin Haji Salleh

PENGERUSI JAWATANKUASA KERJA MENAIKKAN / MENURUNKAN BENDERA BESAR, PENGAGIHAN BENDERA KECIL MEJA DAN PROGRAM SEMARAK PENGIBARAN BENDERA
Yang Mulia Kolonel (B) Pengiran Haji Maiddin bin Pengiran Haji Said
Yang Mulia Dayang Saidah binti Haji Wahid 

PENGERUSI BERSAMA JAWATANKUASA KERJA PENYERTAAN PENUNTUT-PENUNTUT
Yang Mulia Dr. Siti Norkhalbi binti Haji Wahsalfelah
Yang Mulia Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman

PENGERUSI BERSAMA JAWATANKUASA KERJA KEWANGAN / PERBELANJAAN DAN CENDERAMATA
Yang Mulia Awang Haji Yusop bin Haji Mahmud
Yang Mulia Pengiran Siti Rahmah binti Pengiran Haji Salleh

PENGERUSI BERSAMA JAWATANKUASA KERJA KECEMASAN DAN PERUBATAN
Yang Mulia Pengiran Dr Haji Md Khalifah bin Pengiran Haji Ismail
Yang Mulia Lim Hock Guan
Yang Mulia Awang Amirul Shukri bin Haji Hafneh

PENGERUSI BERSAMA JAWATANKUASA KERJA KESELAMATAN (SEKURITI) DAN LALULINTAS
Yang Amat Mulia Senior Supt. Pengiran Anak Haji Mohammed Saifullah bin Pengiran Indera Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris
Yang Mulia Supt. Pengiran Haji Abdul Salam bin Pengiran Haji Abdul Ghani
Yang Mulia Kolonel (B) Pengiran Haji Zulkifli bin Pengiran Haji Ismail

PENGERUSI BERSAMA JAWATANKUASA KERJA KELENGKAPAN
Yang Mulia Pengiran Haji Rosli bin Pengiran Haji Halus
Yang Mulia Dayang Lim Sui Kau Alice
Yang Mulia Awang Haji Ali bin Matyassin
Yang Mulia Awang Abdul Aziz bin Abdullah
Yang Mulia Awang Yong Chee Hing

PENGERUSI BERSAMA JAWATANKUASA KERJA KEBERSIHAN DAN PERHIASAN TAMAN
Yang Mulia Awang Haji Ali bin Matyassin
Yang Mulia Dayang Martinah binti Haji Tamit

 
PENGERUSI JAWATANKUASA KERJA ACARA-ACARA KEAGAMAAN
Yang Mulia Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri
Yang Mulia Dayang Hajah Noridah binti Abdul Hamid

PENGERUSI JAWATANKUASA KERJA ACARA-ACARA KERAIAN / SAMPINGAN
Yang Mulia Dayang Zainab binti Haji Morshidi

PENGERUSI BERSAMA JAWATANKUASA KERJA MEDIA DAN PUBLISITI
Yang Mulia Awang Haji Muhd Suffian bin Haji Bungsu
Yang Mulia Awang Mawardi bin Haji Mohammad
Yang Mulia Dayang Hajah Fauziah binti Haji Abdul Hamid

PENGERUSI JAWATANKUASA KERJA REKA BENTUK
Yang Mulia Awang Haji Amer Hamzah bin Pehin Orang Kaya Amar Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Zakaria

PENGERUSI BERSAMA JAWATANKUASA KERJA PENERBITAN DAN PERCETAKAN
Yang Mulia Awang Haji Kamarul Azam bin Haji Mohamad
Yang Mulia Awang Suip bin Haji Abdul Wahab

PENGERUSI BERSAMA JAWATANKUASA KERJA PEMBESAR SUARA DAN TEKNIKAL
Yang Mulia Dayang Siti Raudhah binti Haji Mohaimin 
Yang Mulia Dayang Hajah Rosni binti Haji Yussof

PENGERUSI BERSAMA JAWATANKUASA KERJA RIADAH BERBASIKAL SEMANGAT KEBANGSAAN
Yang Mulia Pengiran Haji Mohd Azlan bin Pengiran Haji Tengah Omar
Yang Mulia Awang Haji Ali bin Matyassin
Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Abdul 'Ali Yil-Kabier bin Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz

PENYELARAS JAWATANKUASA KERJA KECIL TIM KREATIF
Yang Mulia Awang Shahminan bin Haji Mohamad Yassin

PENYELARAS JAWATANKUASA KERJA KECIL PEMBACAAN IKRAR
Yang Mulia Dayangku Juni Hana binti Pengiran Haji Chuchu

PENYELARAS JAWATANKUASA KERJA KECIL PERBARISAN
Yang Mulia Kolonel (Udara) Haji Alirupendi bin Haji Perudin 
Yang Mulia Awang Zulhilmi bin Haji Omar Ali 
Yang Mulia Dr. Awang Norfarizal bin Othman
Yang Mulia Awang Mohammad Sabri bin Haji Anuar 

PENYELARAS JAWATANKUASA KERJA KECIL JAMUAN DAN RAMUAN
Yang Mulia Pengiran Haji Mohd Azlan bin Pengiran Haji Tengah Omar

PENYELARAS BERSAMA JAWATANKUASA KERJA KECIL PENGANGKUTAN
Yang Mulia Awang Haji Rozaly bin Haji Saidon
Yang Mulia Pengiran Mohammad Zeffrynul Hafli bin Pengiran Haji Ali
Yang Mulia Pengiran Haji Rosli bin Pengiran Haji Halus
Yang Mulia Dayang Rostinah binti POKSSP Dato Paduka Haji Mohd Tahir

PENYELARAS BERSAMA JAWATANKUASA KERJA KECIL PANCARAGAM DAN MUZIK
Yang Mulia Kapten Md Idrus bin Haji Awang
Yang Mulia DSP. Awang Haji Mohammad Noor bin Haji Abdul Rahman
Yang Mulia Mejar (B) Awang Haji Manap bin Haji Kamis
Yang Mulia Awang Haji Hamjah bin Haji Abd Rasit